0

Lärarhandledning – Prickis

Vi har tagit fram en lärarhandledning där syftet är att ge eleven möjlighet att öva sina färdigheter i att läsa och skriva, men framför allt att tala, lyssna och kommunicera. Bokens innehåll (Prickis grubblerier och ämnena familj, skola, ensamhet, tillhörighet, frihet och äventyr) väcker många gånger starka tankar och känslor hos eleverna. Därmed ökar lusten, viljan och behovet att uttrycka sina egna tankar och känslor. När eleverna sedan samtalar om dessa grubblerier och ämnen så önskar vi att deras kommunikativa förmåga ska utvecklas.

Vi ger dig som lärare förslag på förberedelser till alla 10 kapitel samt tips till efterarbete med uppgifter som exempelvis att rita en egen giraff eller att skriva brev till Prickis.


Just nu har vi ett skolerbjudande med en klassuppsättning till ett mycket bra pris. Se Webshopen.